TECHNIKI MASAŻU:

WIEDZA MEDYCZNA:

> BUDOWA MIĘŚNIA

• brzusiec zbudowany z włókien mięśniowych
• ścięgno początkowe i końcowe
• przyczep początkowy i końcowy

Budowa mięśnia