TECHNIKI MASAŻU:

WIEDZA MEDYCZNA:

> MASAŻ LECZNICZY

Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki
za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki, którego celem jest wywołanie odczynu miejscowego i ogólnego. Jedną z metod działania fizykalnego w leczeniu jest usuwanie zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych. Natomiast celem jest oddziaływanie terapeutyczne
na tkanki miejscowo i na cały ustrój.

Mechanizm działania masażu leczniczego:
• zwiększa przepływ krwi i chłonki
• wytwarzane jest ciepło
• naczynia i mięśnie ulegają rozluźnianiu
• przyspieszone usuwanie produktów przemiany materii
• uwalnianie hormonów tkankowych: histamina, aminy, prostaglandyny